Priser

Priser

Å prise en designkake er ikke bare bare. Alle kunder ønsker ulik design, størrelse og innhold i kaken sin. For å kunne gi en pris trenger man derfor en del info fra kunden.


Ta gjerne kontakt så får du en pris.